Expansion Capital    

Kapitāls uzņēmuma sākšanai
un izaugsmei

Uzsāc komerciālu ražošanu, agresīvu mārketinga un produkta realizāciju

Ko mēs darām

Expansion Capital Fund AIF iegulda no 100 000 EUR līdz 1 500 000 EUR Latvijas uzņēmumos ar fonda minimālo līdzdalību kapitālā no 20%. Izskatām iespēju arī nodrošināt mezanīna finansējumu gadījumos, kad banku finansējums nav pieejams.

Priekšroku dodam idejām, projektiem un uzņēmumiem, kas orientēti uz eksportu, nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa, un kuros saskatāms augstas izaugsmes potenciāls.

ŠOBRĪD

Expansion Capital Fund AIF laika posmā no 2013.gada augusta līdz 2016. gada oktobrim ir ieguldījis 14 100 000 EUR fonda līdzekļus 35 uzņēmumos. Šobrīd fonds jaunus ieguldījumus neveic, bet gan aktīvi uzrauga savus ieguldījumus un vairo to vērtību.

NĀKOTNĒ

Fondu pārvaldības komanda Expansion Capital AIFP plāno piedalīties Latvijas valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM rīkotajā nākamās paaudzes fondu pārvaldnieku atlasē, lai turpinātu ieguldīt un finansēt galvenokārt Latvijas perspektīvākās idejas, projektus, un uzņēmumus.

Pieteikties finansējumam no jaunā fonda

Partneris