Expansion Capital    

Kapitāls
uzņēmuma izaugsmei

Uzsāc komerciālu ražošanu, agresīvu mārketinga un produkta realizāciju

Ko mēs daram

Expansion Capital Fund iegulda no 100 000 EUR līdz 1 500 000 EUR Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos ar fonda minimālo līdzdalību no 20%. Izskatām iespēju arī nodrošināt mezanīna finansējumu gadījumos, kad banku finansējums nav pieejams.

Priekšroku dodam projektiem un uzņēmumiem, kas orientēti uz eksportu, nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa kuros saskatāms augstas izsaugsmes potenciāls.

Mums ir liela pieredze šajās nozarēs:

 • kokapstrāde
 • metālapstrāde
 • iekārtu un aprīkojuma ražošana
 • ķīmijas industrija
 • transports
 • pārtika
 • IT pakalpojumi
 • atkritumu pārstrāde
 • poligrāfija
 • veselības aprūpe
 • iepakošana

Izvērtēsim arī citu nozaru projektus un uzņēmumus.

Pieteikties finansējumam

Komandītsabiedrības līgums noslēgts 2013. gada 6. augustā starp SIA «Expansion Capital» un SIA «Latvijas Garantiju aģentūra» par fonda «Expansion Capital Fund» dibināšanu

Partneris

Mēs esam ieguldījuši naudu šajos projektos

Airdog
Bezpilota lidojošas videoaparatūras ražošana
Valmieras tipogrāfija Lapa
Tipogrāfijas pakalpojumi
Angel Glass Design
Dizaina stikla trauku ražošana