Expansion Capital    

Kapitāls uzņēmuma sākšanai
un izaugsmei

Uzsāc komerciālu ražošanu, agresīvu mārketinga un produkta realizāciju

Ko mēs darām

Expansion Capital AIFP meklē ieguldījumus no 150 000 EUR līdz 2 730 000 EUR Latvijas uzņēmumos ar fonda līdzdalību kapitālā no 10% līdz 49%. Izskatām iespēju arī nodrošināt mezanīna finansējumu gadījumos, kad banku finansējums nav pieejams.

Priekšroku dodam idejām, projektiem un uzņēmumiem, kas orientēti uz eksportu, nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa, un kuros saskatāms augstas izaugsmes potenciāls.

LĪDZ ŠIM

Expansion Capital Fund AIF laika posmā no 2013.gada augusta līdz 2016. gada oktobrim ir ieguldījis 14 100 000 EUR fonda līdzekļus 35 uzņēmumos. Šobrīd šis fonds jaunus ieguldījumus neveic, bet gan aktīvi uzrauga savus ieguldījumus un vairo to vērtību.

ŠOBRĪD

Expansion Capital AIFP ir nodibinājis 2 jaunus fondus – INEC1 AIF un INEC2 AIF.
INEC1 AIF ir 18 200 000 EUR fonds, kas iegulda no 600 000 EUR līdz 2 730 000 EUR jaunuzņēmumos.
INEC2 AIF ir 6 500 000 EUR fonds, kas iegulda no 150 000 EUR līdz 250 000 EUR sēklas stadijas uzņēmumos/projektos.


Ilgspējas aspekti SIA “Expansion Capital AIFP” darbā

Ieguldījumu veikšanā pievēršam uzmanību sociālo, vides un korporatīvās pārvaldības (ESG) risku mazināšanai. Potenciālo ieguldījumu izpētē fonda pārvaldnieks pārliecinās, lai fonda ieguldījumu nesaņemtu projekti, kuru darbības nozare vērsta uz cilvēku vājību izmantošanu peļņas gūšanai; tāpat gan ieguldījumu lēmuma pieņemšanas brīdī, gan investīciju uzraudzībā pievēršam uzmanību, lai investīcijas saņēmējs veidotu atbildīgas, godīgas attiecības ar darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un valsti (sociālie riski). Attiecībā uz vides riskiem, fonda pārvaldnieks investīciju lēmumu pieņemšanā labvēlīgāk vērtē ieguldījumus, kuru rezultātā attīstās atjaunojamo energoresursu izmantošana un tiek paredzēti videi labvēlīgi pasākumi (piemēram, attiecībā uz produkta iepakojuma materiāliem). Korporatīvās pārvaldības risku mazināšanai fonda ieguldījumos paredzēti uzraudzības mehānismi un fonda pārvaldnieka veto tiesības noteiktu, dalībniekus vai kreditorus potenciāli negatīvi ietekmējošu darbību nepieļaušanai.

Kaut arī ESG kritēriji neveido formālu “Expansion Capital” investīciju stratēģijas daļu, mēs apzināmies sociālo, vides un korporatīvās pārvaldības aspektu pieaugošo nozīmīgumu un faktiski ņemam tos vērā ieguldījumu veikšanā un uzraudzībā.

Esiet laipni aicināti izteikt ierosinājumus un priekšlikumus pa tālruni vai elektronisko pastu. Sūdzības jūs varat iesniegt mutiski vai rakstiski

  • piezvanot pa tālr. (+371) 67240042;
  • personiski klātienē SIA “Expansion Capital AIFP” Rīgā, Vīlandes ielā 3 - 7, LV-1010;
  • nosūtot ierakstītā vēstulē;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu karlis@excap.lv

Ja izvēlaties iesniegt jūsu atsauksmi, ieteikumu vai sūdzību personiski rakstveidā vai pa pastu, lūdzam jūs šo iesniegumu pašrocīgi parakstīt. Ar klientu iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas noteikumiem var iepazīties pievienotajā failā.

Partneris