Expansion Capital    

Kapitāls uzņēmuma sākšanai
un izaugsmei

Uzsāc komerciālu ražošanu, agresīvu mārketinga un produkta realizāciju

Ko mēs darām

Expansion Capital AIFP meklē ieguldījumus no 150 000 EUR līdz 2 730 000 EUR Latvijas uzņēmumos ar fonda līdzdalību kapitālā no 10% līdz 49%. Izskatām iespēju arī nodrošināt mezanīna finansējumu gadījumos, kad banku finansējums nav pieejams.

Priekšroku dodam idejām, projektiem un uzņēmumiem, kas orientēti uz eksportu, nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa, un kuros saskatāms augstas izaugsmes potenciāls.

LĪDZ ŠIM

Expansion Capital Fund AIF laika posmā no 2013.gada augusta līdz 2016. gada oktobrim ir ieguldījis 14 100 000 EUR fonda līdzekļus 35 uzņēmumos. Šobrīd šis fonds jaunus ieguldījumus neveic, bet gan aktīvi uzrauga savus ieguldījumus un vairo to vērtību.

ŠOBRĪD

Expansion Capital AIFP ir nodibinājis 2 jaunus fondus – INEC1 AIF un INEC2 AIF.
INEC1 AIF ir 18 200 000 EUR fonds, kas iegulda no 600 000 EUR līdz 2 730 000 EUR jaunuzņēmumos.
INEC2 AIF ir 6 500 000 EUR fonds, kas iegulda no 150 000 EUR līdz 250 000 EUR sēklas stadijas uzņēmumos/projektos.

Esiet laipni aicināti izteikt ierosinājumus un priekšlikumus pa tālruni vai elektronisko pastu. Sūdzības jūs varat iesniegt mutiski vai rakstiski

  • piezvanot pa tālr. (+371) 67240042;
  • personiski klātienē SIA “Expansion Capital AIFP” Rīgā, Vīlandes ielā 3 - 7, LV-1010;
  • nosūtot ierakstītā vēstulē;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu karlis@excap.lv

Ja izvēlaties iesniegt jūsu atsauksmi, ieteikumu vai sūdzību personiski rakstveidā vai pa pastu, lūdzam jūs šo iesniegumu pašrocīgi parakstīt. Ar klientu iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas noteikumiem var iepazīties pievienotajā failā.

Partneris